Trainingszeiten

Wann?

Wo?


Freitag

17:00 Uhr

Gymnastikhalle Gymnasium


Freitag

18:00 Uhr

Gymnastikhalle Gymnasium